Boşanma davalarında boşanmak isteyen tarafın iddialarını ispatlaması açısından delil sunması zorunludur. Polis ve jandarma tarafından yapılan sosyal ekonomik araştırma durumuna
Boşanma davasını hangi tarafın açtığının herhangi bir önemi yoktur yani davayı ilk açan taraf olmanın davanın sonucu açısından herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak