Boşanma davasını hangi tarafın açtığının herhangi bir önemi yoktur yani davayı ilk açan taraf olmanın davanın sonucu açısından herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak